Close
Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >

کد آنلاک MSL Samsung

کد آنلاک MSL Samsung
1,365,000 تومان

ناموجود
  نام محصول: کد آنلاک MSL Samsung
  شرح محصول: کد آنلاک شبکه MSL سامسونگ
  قیمت محصول: 1,365,000 تومان   (سیزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال)
  وضعیت محصول: موجود نیست
  کد محصول: 152
  دسته بندی:
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک قابل استفاده در نرم افزار MSLTools یا باکسهایی مانند Z3X و OCTOPUS
  تعداد بازدیدها: 10958
رديف محصول قیمت افزودن به سبد خرید
1 کد آنلاک MSL Samsung
کد آنلاک MSL Samsung
1,365,000 تومان
سرویس بسته است
2 آنلاک شبکه Samsung UK
آنلاک شبکه Samsung UK
1,098,000 تومان
3 آنلاک شبکه Samsung USA
آنلاک شبکه Samsung USA
1,352,000 تومان
4 آنلاک شبکه Samsung Asia
آنلاک شبکه Samsung Asia
1,829,000 تومان
5 آنلاک شبکه Samsung Europe2
آنلاک شبکه Samsung Europe2
610,000 تومان
6 آنلاک شبکه اصلی Samsung
آنلاک شبکه اصلی Samsung
3,150,000 تومان
7 آنلاک شبکه Samsung Worldwide
آنلاک شبکه Samsung Worldwide
1,978,000 تومان
8 آنلاک شبکه Samsung USA Premium
آنلاک شبکه Samsung USA Premium
1,526,000 تومان
9 آنلاک شبکه Samsung Canada - NCK
آنلاک شبکه Samsung Canada - NCK
498,000 تومان
10 تعیین اپراتور سامسونگ
تعیین اپراتور سامسونگ
17,000 تومان
11 آنلاک شبکه Samsung Europe Premium
آنلاک شبکه Samsung Europe Premium
1,575,000 تومان
12 آنلاک سامسونگ با باکس Z3X
آنلاک سامسونگ با باکس Z3X
845,000 تومان
13 آنلاک شبکه Samsung Canada NCK + MCK
آنلاک شبکه Samsung Canada NCK + MCK
826,000 تومان
اضافه کردن محصول به سبد خرید
کد آنلاک MSL Samsung
کد آنلاک MSL Samsung

1,365,000 تومان

سرویس بسته است
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: کد آنلاک MSL Samsung
  شرح محصول: کد آنلاک شبکه MSL سامسونگ
  قیمت محصول: 1,365,000 تومان   (سیزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال)
  کد محصول: 152
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک قابل استفاده در نرم افزار MSLTools یا باکسهایی مانند Z3X و OCTOPUS
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung UK
آنلاک شبکه Samsung UK

1,098,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung UK
  شرح محصول: آنلاک رسمی و دائمی گوشیهای Samusng با اپراتورهای کشور United Kingdom
  قیمت محصول: 1,098,000 تومان   (ده میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال)
  کد محصول: 150
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 5 روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده:NCK - MCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:Samsung
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung USA
آنلاک شبکه Samsung USA

1,352,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung USA
  شرح محصول:

  آنلاک رسمی و دائمی گوشیهای Samusng US

  قیمت محصول: 1,352,000 تومان   (سیزده میلیون و پانصد و بیست هزار ریال)
  کد محصول: 38
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:3 تا 7 روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده:NCK - MCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:Samsung
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung Asia
آنلاک شبکه Samsung Asia

1,829,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung Asia
  شرح محصول:

  آنلاک رسمی و دائمی گوشیهای Samusng Asia

  قیمت محصول: 1,829,000 تومان   (هجده میلیون و دویست و نود هزار ریال)
  کد محصول: 88
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 تا 5 روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده:NCK - MCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:Samsung
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung Europe2
آنلاک شبکه Samsung Europe2

610,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung Europe2
  شرح محصول:

  آنلاک رسمی و دائمی گوشیهای Samusng با اپراتور برخی از کشورهای اروپایی

  قیمت محصول: 610,000 تومان   (شش میلیون و صد هزار ریال)
  کد محصول: 136
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 24 ساعت کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده:NCK - MCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:Samsung
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه اصلی Samsung
آنلاک شبکه اصلی Samsung

3,150,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه اصلی Samsung
  شرح محصول:

  سرویس رسمی آنلاک شبکه دائمی اکثر گوشیهای سامسونگ با هر مدل، اپراتور یا نسخه‌ای

  قیمت محصول: 3,150,000 تومان   (سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال)
  کد محصول: 359
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:۳ الی ۱۵ روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده:NCK - MCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:تمامی مدل های سامسونگ با هر نسخه ای از اندروید
  احتمال موفقیت سرویس:۹۵٪
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung Worldwide
آنلاک شبکه Samsung Worldwide

1,978,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung Worldwide
  شرح محصول: آنلاک رسمی و دائمی گوشیهای Samusng Worldwide
  قیمت محصول: 1,978,000 تومان   (نوزده میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال)
  کد محصول: 92
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:3 تا 10 روز کاری - اکثرا تا 4 روز
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده: در صورت وجود NCK - MCK - RGCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:سامسونگ
  احتمال موفقیت سرویس:۹۵٪
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung USA Premium
آنلاک شبکه Samsung USA Premium

1,526,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung USA Premium
  شرح محصول:

  Samsung USA All Carriers, All Models Including S5/S6/S7/S8/S9/S10/Note 9/Note10/10+/Edge/Tab etc. [All Level Unlock Codes} PREMIUM

  قیمت محصول: 1,526,000 تومان   (پانزده میلیون و دویست و شصت هزار ریال)
  کد محصول: 487
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:3 تا 6 روز
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده:NCK - MCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:سامسونگ
  احتمال موفقیت سرویس:۹۵٪
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung Canada - NCK
آنلاک شبکه Samsung Canada - NCK

498,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung Canada - NCK
  شرح محصول:

  آنلاک رسمی و دائمی گوشیهای Samusng Canada فقط NCK

  قیمت محصول: 498,000 تومان   (چهار میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال)
  کد محصول: 39
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 تا 3 روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده:NCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:سامسونگ
  احتمال موفقیت سرویس:۹۵٪
اضافه کردن محصول به سبد خرید
تعیین اپراتور سامسونگ
تعیین اپراتور سامسونگ
% 71.2
OFF

17,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: تعیین اپراتور سامسونگ
  شرح محصول:

  تعیین اپراتور و کشور سازنده سامسونگ جهت آنلاک رسمی (IMEI Check)

  قیمت محصول: 17,000 تومان   (صد و هفتاد هزار ریال)
  تخفیف اعمال شده: 42,000 تومان ( %OFF 71.2 )
  کد محصول: 84
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:۵ دقیقه تا ۱ ساعت کاری
  نوع سرویس:ارائه اطلاعات (info) مربوط به دستگاه
  نوع کدهای عرضه شده:NCK
  پشتیبانی از دستگاه‌های:سامسونگ
  احتمال موفقیت سرویس:۹۵٪
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung Europe Premium
آنلاک شبکه Samsung Europe Premium
% 71.2
OFF

1,575,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung Europe Premium
  شرح محصول:

  آنلاک رسمی و دائمی گوشیهای Samusng Europe

  قیمت محصول: 1,575,000 تومان   (پانزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال)
  تخفیف اعمال شده: 42,000 تومان ( %OFF 71.2 )
  کد محصول: 40
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 تا 5 روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  نوع کدهای عرضه شده:All Level Code: NCK, RGCK, MCK, EXTRA
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:Samsung Europe
  احتمال موفقیت سرویس:۹۵٪
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک سامسونگ با باکس Z3X
آنلاک سامسونگ با باکس Z3X
% 71.2
OFF

845,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک سامسونگ با باکس Z3X
  شرح محصول: سرویس طلایی آنلاک شبکه گوشی‌های Samsung
  قیمت محصول: 845,000 تومان   (هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال)
  تخفیف اعمال شده: 42,000 تومان ( %OFF 71.2 )
  کد محصول: 155
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 تا 5 ساعت کاری
  نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد برای باکس Z3X
  توضیحات اضافی:آنلاک از طریق باکس Z3X
  نوع کدهای عرضه شده:All Level Code: NCK, RGCK, MCK, EXTRA
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:Samsung Europe
  احتمال موفقیت سرویس:۹۵٪
اضافه کردن محصول به سبد خرید
آنلاک شبکه Samsung Canada NCK + MCK
آنلاک شبکه Samsung Canada NCK + MCK
% 71.2
OFF

826,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: آنلاک شبکه Samsung Canada NCK + MCK
  شرح محصول:

  سرویس اصلی آنلاک رسمی و دائمی گوشیهای Samusng Canada

  قیمت محصول: 826,000 تومان   (هشت میلیون و دویست و شصت هزار ریال)
  تخفیف اعمال شده: 42,000 تومان ( %OFF 71.2 )
  کد محصول: 189
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 تا 5 روز کاری
  نوع سرویس:ارائه کد آنلاک
  توضیحات اضافی:آنلاک از طریق باکس Z3X
  نوع کدهای عرضه شده: NCK - MCK
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:Samsung Europe
  احتمال موفقیت سرویس:۹۵٪

کد آنلاک شبکه MSL سامسونگ


------------------------------
توجه:
* توجه داشته باشید کد آنلاکی که برای شما داده می‌شود فقط مخصوص گوشی شما بوده و صرفا برای IMEI آن دستگاه محاسبه شده است و برای هیچ گوشی دیگری پاسخگو نیست.
* کدهای آنلاک ارائه شده در اندروید مارکت به صورت مستقیم از سرویسهای معتبر جهانی و اپراتورها و شرکتهای تولید کننده گوشی مربوطه خریداری می‌شوند و امکان اشتباه بودن کدها غیر ممکن است. لذا هرگونه ادعای بعدی مبنی بر اشتباه بودن کد و کار نکردن آن مورد قبول نبوده و به هیچ عنوان هزینه پرداخت شده عودت نمی‌شود.
------------------------------
زمان ارائه کد: 1 الی 5 روز کاری.
این سرویس فوق العاده برای تمامی مدل‌های سامسونگ قابل انجام است.

به ویژه زمانی که برخی از اپراتورها که اجازه آنلاک شبکه دستگاه را با استفاده از کد آنلاک نمیدهند و شما نمیتوانید با استفاده از سرویسهای ارائه کد آنلاک دستگاه خود را آنلاک کنید، و یا برای برخی از گوشیها مانند J510 که از طریق سرویس های ارائه کد آنلاک قابل آنلاک نیستند، این سرویس انتخاب خوبی است.

توجه: برای اپراتورهای T-Mobile - MetroPCS و Sprint از این سرویس نباید استفاده کنید.
T-mobile apps, Metro APP  Unlock and Sprint Samsung Not Supported

توجه: در اکثر گوشیها در صورتی که ناکس غیر فعال شده باشد این سرویس قادر به آنلاک دستگاه نخواهد بود.
برای فهمیدن وضعیت ناکس گوشی را به حالت دانلود مود ببرید.

 

KNOX:0 supported

KNOX:1 not supported


توجه: هیچ یک از سرویسهای آنلاک شبکه سامسونگ (در تمامی دنیا و همچنین در تمامی سایتها) Refund ندارند. یعنی پس از تحویل کد آنلاک MSL در صورتی که کد گفته شده در گوشی شما قادر به آنلاک نباشد هزینه استرداد نمی‌شود. چراکه همواره کدهای اعلام شده توسط سامسونگ 100% معتبر بوده و مشکل پیش آمده (عدم توانایی آنلاک) ناشی از خود گوشی و مشکلاتی نظیر: رامهای کاستوم، بیسباند آسیب دیده، IMEI اشتباه و... است.

مراحل آنلاک:

1- ابتدا از فروشگاه اقدام به خرید این محصول نمایید.
2- این فرم را پر کنید.
3- منتظر باشید تا کد آنلاک MSL را به شما ارسال کنیم. (کد آنلاک یه ایمیل شما میل میشود. همچنین پس از پر کردن فرم در قسمت 2 یک کد رهگیری به شما داده میشود که میتوانید در سایت از کد آنلاک مطلع شوید)
4- کد را از طریق نرم افزار MSLTools و یا باکس Z3X به گوشی رایت نمایید.

آموزش رایت کد MSL به گوشی از طریق برنامه MSLTools:

1- برنامه MSLTools را از این لینک به صورت مستقیم دانلود و نصب کنید.
2- گوشی را به کامپیوتر ازطریق کابل USB متصل کنید.
3- برنامه نصب شده را باز کرده و COM Port را انتخاب کنید.
4- کد MSL داده شده را در قسمت MSL Code وارد کنید.
5- سریال گوشی را (S/N مانند RF8J42GTHJB) را در قسمت MSL Addr وارد کنید.
6- کد #*0#* را در گوشی شماره گیری کنید.
7- گزینه Connect را کلیک کنید.
8- 1 را انتخاب کنید.
9- 2 را انتخاب کنید.
9- 3 را انتخاب کنید.
10- حال گوشی را ریستارت کرده و از دستگاه آنلاک شده خود لذت ببرید!

-----------------------------------
در صورتی که خودتان قادر به انجام این کار نیستنید مراحل زیر را دنبال کنید:


1- برنامه FlexiHub (حجم 2 مگابایت) را دانلود و به کامپیوتر خود نصب کنید و سپس با کارشناسان شرکت تماس بگیرید (ترجیحا از طریق تلگرام تماس بگیرید). 
2- یک نام کابری و پسورد جهت Log in شدن در برنامه FlexiHub به شما داده خواهد شد. 
3- پس از Log In شدن، گوشی خود را در حالت روشن با کابل USB به کامپیوتر خود متصل کنید (گوشی در حالت روشن بوده و تیک گزینه USB Debugging فعال باشد).
4- نام کامپیوتر (PC name) خود را بگویید تا بتوانیم در برنامه FlexiHub کامپیوتر شما را پیدا کنیم. نام کامپیوتر در برنامه فلکسی هاب همانند تصویر زیر مشخص است:

5- عملیات آنلاک شروع می‌شود و در این مدت شما به هیچ چیزی دست نمیزنید تا مشکلی پیش نیاید و تمامی کارها توسط ما انجام میگیرد. این مرحله در صورتی که سرویس شلوغ نباشد، چیزی حدود 20 دقیقه زمان میبرد.

6- پس از اتمام عملیات آنلاک، گوشی را از USB جدا کرده و یک بار خاموش روشن کنید و تمام.

-----------------------------------
در برخی موارد ممکن است نتوانیم از طریق روش فوق و به صورت آنلاین و یا از طریق نرم افزار MSTool دستگاه شما را آنلاک کنیم که در این صورت باید دستگاه خود را به یکی از مراکز خدماتی شهر خود سپرده تا کد MSL داده شده را از طریق باکس Z3X روی دستگاه رایت نمایند.
توجه داشته باشید که اندروید مارکت مسئولیتی در قبال رایت کد MSL بر روی دستگاه بر عهده نمی گیرد و این کار بر عهده مشتری است.

توضیحات کامل سرویس

چرا باید به ما اعتماد کنید؟!
مرکز اندروید مارکت با هدف هرچه آسانتر نمودن آنلاک شبکه دستگاه‌ها و همچنین استفاده سایر هموطنان عزیز از این سرویس علاوه بر مراجعه حضوری متقاضیان، اقدام به الکترونیکی نمودن این سرویس نمود. بدیهی است که امر اعتماد در خریدهای اینترنتی همواره مسئله چالش برانگیزی بوده و پیوسته شاهد کلاهبرداریهای بزرگی در این میدان هستیم. لذا جهت آسوده شدن خیال شما عزیزان این مرکز اقدام به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی نمود که در گوشه سایت (در نمایش حالت دسکتاپ سایت) آن را مشاهده میکنید. علاوه بر این نماد سابقه چندین ساله ما در این کار در شهر تبریز ضامن مطمئنی برای خرید شما خواهد بود.
با تشکر، مدیریت اندروید مارکت.

تگ‌های مطلب :سبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.