Close
Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >

SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone X

SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone X
2,479,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone X
  شرح محصول: بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای گوشیهای iPhone X مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8
  قیمت محصول: 2,479,000 تومان   (بیست و چهار میلیون و هفتصد و نود هزار ریال)
  وضعیت محصول: موجود است
  کد محصول: 507
  دسته بندی:
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone X
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
  تعداد بازدیدها: 4830
رديف محصول قیمت افزودن به سبد خرید
1 SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone X
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone X
2,479,000 تومان
2 SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 5s
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 5s
339,000 تومان
3 SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad After 2017
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad After 2017
1,797,000 تومان
4 SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad Before 2017
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad Before 2017
776,000 تومان
5 SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6 / 6Plus
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6 / 6Plus
641,000 تومان
6 SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 7 / 7Plus
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 7 / 7Plus
1,353,000 تومان
7 SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 8 / 8Plus
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 8 / 8Plus
1,929,000 تومان
8 SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6S / 6SPlus / SE
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6S / 6SPlus / SE
839,000 تومان
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone X
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone X

2,479,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone X
  شرح محصول:

  بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای گوشیهای iPhone X مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8

  قیمت محصول: 2,479,000 تومان   (بیست و چهار میلیون و هفتصد و نود هزار ریال)
  کد محصول: 507
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone X
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 5s
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 5s

339,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 5s
  شرح محصول:

  بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای گوشیهای iPhone 5s مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8

  قیمت محصول: 339,000 تومان   (سه میلیون و سیصد و نود هزار ریال)
  کد محصول: 502
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 5s
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad After 2017
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad After 2017

1,797,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad After 2017
  شرح محصول:

  بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای تبلتهای iPad After 2017 مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8

  قیمت محصول: 1,797,000 تومان   (هفده میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال)
  کد محصول: 509
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPad After 2017
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad Before 2017
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad Before 2017

776,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPad Before 2017
  شرح محصول:

  بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای تبلتهای iPad Before 2017 مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8

  قیمت محصول: 776,000 تومان   (هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال)
  کد محصول: 508
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPad Before 2017
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6 / 6Plus
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6 / 6Plus

641,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6 / 6Plus
  شرح محصول:

  بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای گوشیهای iPhone 6 / 6Plus مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8

  قیمت محصول: 641,000 تومان   (شش میلیون و چهارصد و ده هزار ریال)
  کد محصول: 503
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 6 / 6Plus
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 7 / 7Plus
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 7 / 7Plus

1,353,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 7 / 7Plus
  شرح محصول:

  بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای گوشیهای iPhone 7 / 7Plus مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8

  قیمت محصول: 1,353,000 تومان   (سیزده میلیون و پانصد و سی هزار ریال)
  کد محصول: 505
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 7 / 7Plus
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 8 / 8Plus
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 8 / 8Plus

1,929,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 8 / 8Plus
  شرح محصول:

  بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای گوشیهای iPhone 8 / 8Plus مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8

  قیمت محصول: 1,929,000 تومان   (نوزده میلیون و دویست و نود هزار ریال)
  کد محصول: 506
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 8 / 8Plus
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6S / 6SPlus / SE
SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6S / 6SPlus / SE

839,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
  نام محصول: SMD MEID GSM iCloud Activation Lock Bypass iOS 12 - 14.8 iPhone 6S / 6SPlus / SE
  شرح محصول:

  بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای گوشیهای iPhone 6S / 6SPlus / SE مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8

  قیمت محصول: 839,000 تومان   (هشت میلیون و سیصد و نود هزار ریال)
  کد محصول: 504
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 6S / 6SPlus / SE
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)

بای‌پس قفل ایکلود در صفحه فعالسازی با ابزار SMD Tool برای گوشیهای iPhone X مدل GSM و MEID با نسخه iOS 12 الی 14.8


شرایط و پیش نیازهای استفاده از نرم افزار SMD Tool جهت بایپس ایکلود:

 • قبل از ثبت سفارش، دستگاه بایستی حتما توسط برنامه چکرین checkra1n جیلبرک شده باشد.
 • برای اجرای برنامه SMD نیاز به سیستم عامل مک دارید و نرم افزار بایپس SMD TOOL فقط بر روی سیستم عامل مک اپل اجرا می‌شود.
 • مدل دستگاه و نسخه iOS باید توسط برنامه ساپورت شود.
 • در حال حاضر از IOS 12 – 14.8 پشتیبانی میشود.
 • گوشی باید ریستور شده باشد و در صفحه Hello Screen (حالت غیر فعال که درخواست اپل آیدی میکند) باشد.
 • این سرویس از آیفون های مدل 5S/6/6+/SE/6S/6S+/7/7+/8/8+/X پشتیبانی می‌کند. که هزینه آنها با توجه به مدل دستگاه متفاوت است و باید با توجه به مدل دستگاه خود سفارش خود را ثبت نمایید.
 • این سرویس از آیپد های AIR 1 به بالا و در کل از CPU A7-A11 پشتیبانی می‌کند.
 • این سرویس از آیفون های بدون MEID یا (GSM) و نیز با MEID یا (CDMA) پشتیبانی می‌کند.


مراحل خرید و استفاده از سرویس SMD Tool:
استفاده از نرم افزار SMD Tool بسیار آسان است و تنها در چند مرحله ساده میتوانید قفل ایکلود ایفون یا ایپد خود را بایپس نمایید.

 1. نرم افزار SMD Tool را از این لینک دانلود و نصب کنید. نرم افزار SMD Tool تنها روی سیستم عامل مک قابل اجرا است.
 2. دستگاه را توسط برنامه Checkra1n جیلبریک کرده و آن را برای بایپس آماده نمایید.
 3. اگر دستگاه شما توسط SMDTool پشتیبانی میشود، اقدام به خرید سرویس بایپس SMD Tool با توجه به مدل دستگاه خود نمایید، پس از خرید سرویس، IMEI یا سریال شما به پایگاه داده SMD Tool اضافه می شود و شما میتوانید بلافاصله از نرم افزار استفاده کنید. توجه داشته باشید که با خرید این محصول، تنها برای یک دستگاه قفل ایکلود که IMEI، یا شماره سریال آن در پایگاه داده SMD Tool ثبت میشود، مجوز انلاک میگیرید. این مجوز مادام العمر است و می‌توانید پس از هر به‌روزرسانی iOS یا بازنشانی کارخانه‌ای، از نرم‌افزار SMD Tool برای بایپس قفل ایکلود دستگاه خود به‌ صورت رایگان استفاده کنید! البته به شرطی که نسخه iOS که به آن آپدیت میکنید، قابل جیلبرک باشد و توسط SMD Tool نیز ساپورت شود.
 4. چنانچه دستگاه شما توسط برنامه SMD ساپورت میشود، جهت خرید سرویس و ثبت سریال دستگاه خود در سرور SMD، باید ابتدا در سایت ثبت‌نام نمایید و در صورتی که قبلا عضو شده‌اید وارد اکانت کاربری خود در سایت شوید.
 5. سرویس را به سبد خرید خود اضافه کنید.
 6. پس از اضافه کردن سرویس به سبد خرید، فرم مخصوص سرویس به شما نمایش داده خواهد شد که باید اطلاعات خواسته شده در مورد دستگاه را وارد نمایید.
 7. پس از تکمیل فرم مخصوص سرویس، وارد سبد خرید شده و هزینه را پرداخت نمایید.
 8. نتیجه و پاسخ سرویس پس از مدت زمان کوتاهی که در جدول مشخصات سرویس در فوق به آن اشاره شده است به ایمیل شما ارسال خواهد شد، همچنین میتوانید از قسمت پیگیری سفارش و تاریخچه خریدها نتیجه خرید خود را مشاهده نمایید.
 9. حال برای انجام عمیلات بای پس یا دور زدن صفحه قفل فعال سازی iCloud، سیم کارت را از دستگاه خارج نمایید، دستگاه خود را مجددا به کامپیوتر وصل کرده و روی دکمه Activate Device در برنامه کلیک کنید. لطفا صبر کنید تا دستگاه شما ریستارت شود. برنامه به شما اطلاع می دهد که بایپس قفل iCloud با موفقیت انجام شده است! پس از اتمام بایپس قفل فعال سازی در iPhone یا iPad، دستگاه خود را با تمامی امکانات در اختیار خواهید داشت. می توانید از Apple ID خود روی آن استفاده کنید، برنامه ها را از اپ استور نصب کنید، تماس بگیرید و دریافت کنید و از گشت و گذار در اینترنت لذت ببرید و در کل هیچ محدودیتی نخواهید داشت. 


توجه: حتما به این نکته توجه داشته باشید که بعد از استفاده از سرویس بایپس و باز شدن قفل، بهتر است دستگاه خود را آپدیت یا ری استور یا ریست فکتوری نکنید، زیرا مجدد قفل خواهد شد. البته همانگونه که گفته شد، پرداخت هزینه فقط برای بار اول که نیاز به ثبت سریال دستگاه در سرور است مورد نیاز است و برای دفعات بعدی به هر دلیل دستگاه به تنظیمات کارخانه بازگشت داده شده و وارد قفل فعال سازی شود، در صورتی که قابل جلبریک بوده و شرکت ارائه دهنده سرویس (SMD) همچنان پابرجا باشد و از نسخه iOS که به آن آپدیت کرده‌اید پشتیبانی کند، فقط کافیست مراحل بایپس را مجدد انجام دهید و دستگاه شما برای دفعات بعد بدون نیاز به پرداخت مجدد هزینه، بایپس خواهد شد.


تگ‌های مطلب :

SMD Ramdisk - Bypass iCloud Passcode Lock Screen Tool, SMD Activator 2.0 iCloud Bypass with calls for macOS GSM / MEID / Network, بایپس ایکلود, smd ramdisk, smd icloud bypass, بایپس ios 15, icloud bypass ios 15سبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.