پرداخت توسط کلیه کارت های شبکه شتاب
مبلغ : ریال
نام پرداخت کننده :   *
ایمیل :   *
شماره موبایل :   *
توضیحات :   *

نام دروازه پرداخت : اندروید مارکت

نام پذیرنده : امید وصفی

شماره حساب ملت: 4843860288

شماره کارت بانک ملت: 6104337980715021

شماره شبا ملت: IR200120020000004843860288


شماره حساب پاسارگاد: 1-137021-8200-1606

شماره کارت بانک پاسارگاد: 5022291076866316

شماره شبا پاسارگاد: IR790570160682000137021101