Close
Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >

iCloud Remove Service - iPhone 11 ( IMEI+PList File )

iCloud Remove Service - iPhone 11 ( IMEI+PList File )
15,362,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 11 ( IMEI+PList File )
  شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 11 از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
  قیمت محصول: 15,362,000 تومان   (صد و پنجاه و سه میلیون و ششصد و بیست هزار ریال)
  وضعیت محصول: موجود است
  کد محصول: 552
  دسته بندی:
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
  نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
  توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
  محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
  احتمال موفقیت سرویس:100%
  پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
  تعداد بازدیدها: 4698
رديف محصول قیمت افزودن به سبد خرید
1 iCloud Remove Service - iPhone 8 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 8 ( IMEI+PList File )
7,985,000 تومان
2 iCloud Remove Service - iPhone X ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone X ( IMEI+PList File )
9,815,000 تومان
3 iCloud Remove Service - iPhone 11 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 11 ( IMEI+PList File )
15,362,000 تومان
4 iCloud Remove Service - iPhone 12 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 12 ( IMEI+PList File )
17,800,000 تومان
5 iCloud Remove Service - iPhone 13 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 13 ( IMEI+PList File )
22,280,000 تومان
6 iCloud Remove Service - iPhone 14 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 14 ( IMEI+PList File )
35,620,000 تومان
7 iCloud Remove Service - iPhone XR ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone XR ( IMEI+PList File )
12,000,000 تومان
8 iCloud Remove Service - iPhone XS ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone XS ( IMEI+PList File )
11,135,000 تومان
9 iCloud Remove Service - iPhone 8Plus ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 8Plus ( IMEI+PList File )
8,595,000 تومان
10 iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro ( IMEI+PList File )
15,770,000 تومان
11 iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro ( IMEI+PList File )
19,330,000 تومان
12 iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro ( IMEI+PList File )
22,280,000 تومان
13 iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro ( IMEI+PList File )
46,000,000 تومان
14 iCloud Remove Service - iPhone 14Plus ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 14Plus ( IMEI+PList File )
41,975,000 تومان
15 iCloud Remove Service - iPhone XS Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone XS Max ( IMEI+PList File )
12,000,000 تومان
16 iCloud Remove Service - iPhone 12 Mini ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 12 Mini ( IMEI+PList File )
12,000,000 تومان
17 iCloud Remove Service - iPhone 13 Mini ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 13 Mini ( IMEI+PList File )
16,025,000 تومان
18 iCloud Remove Service - iPhone 7, 7 Plus ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 7, 7 Plus ( IMEI+PList File )
7,120,000 تومان
19 iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro Max ( IMEI+PList File )
16,280,000 تومان
20 iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro Max ( IMEI+PList File )
20,550,000 تومان
21 iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro Max ( IMEI+PList File )
26,970,000 تومان
22 iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro Max ( IMEI+PList File )
50,025,000 تومان
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 8 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 8 ( IMEI+PList File )

7,985,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 8 ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 8 از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 7,985,000 تومان   (هفتاد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 546
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone X ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone X ( IMEI+PList File )

9,815,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone X ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون ایکس از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 9,815,000 تومان   (نود و هشت میلیون و صد و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 548
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 11 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 11 ( IMEI+PList File )

15,362,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 11 ( IMEI+PList File )
شرح محصول:

سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 11 از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود

قیمت محصول: 15,362,000 تومان   (صد و پنجاه و سه میلیون و ششصد و بیست هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 552
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 12 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 12 ( IMEI+PList File )

17,800,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 12 ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 12 از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 17,800,000 تومان   (صد و هفتاد و هشت میلیون ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 555
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 13 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 13 ( IMEI+PList File )

22,280,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 13 ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 13 از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 22,280,000 تومان   (دویست و بیست و دو میلیون و هشتصد هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 559
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 14 ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 14 ( IMEI+PList File )

35,620,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 14 ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 14 ز طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 35,620,000 تومان   (سیصد و پنجاه و شش میلیون و دویست هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 563
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone XR ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone XR ( IMEI+PList File )

12,000,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone XR ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون XR از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 12,000,000 تومان   (صد و بیست میلیون ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 549
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone XS ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone XS ( IMEI+PList File )

11,135,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone XS ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون XS از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 11,135,000 تومان   (صد و یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 550
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 8Plus ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 8Plus ( IMEI+PList File )

8,595,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 8Plus ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 8 پلاس از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 8,595,000 تومان   (هشتاد و پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 547
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro ( IMEI+PList File )

15,770,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 11 پرو از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 15,770,000 تومان   (صد و پنجاه و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 553
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro ( IMEI+PList File )

19,330,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 12 پرو از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 19,330,000 تومان   (صد و نود و سه میلیون و سیصد هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 557
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro ( IMEI+PList File )

22,280,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 13 پرو از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 22,280,000 تومان   (دویست و بیست و دو میلیون و هشتصد هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 561
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro ( IMEI+PList File )

46,000,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 14 پرو از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 46,000,000 تومان   (چهارصد و شصت میلیون ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 565
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 14Plus ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 14Plus ( IMEI+PList File )

41,975,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 14Plus ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 14 پلاس از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 41,975,000 تومان   (چهارصد و نوزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 564
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone XS Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone XS Max ( IMEI+PList File )

12,000,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone XS Max ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون XS Max از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 12,000,000 تومان   (صد و بیست میلیون ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 551
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 12 Mini ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 12 Mini ( IMEI+PList File )

12,000,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 12 Mini ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 12 مینی از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 12,000,000 تومان   (صد و بیست میلیون ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 556
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 13 Mini ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 13 Mini ( IMEI+PList File )

16,025,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 13 Mini ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 13 مینی از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 16,025,000 تومان   (صد و شصت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 560
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 7, 7 Plus ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 7, 7 Plus ( IMEI+PList File )

7,120,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 7, 7 Plus ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 7 و 7 پلاس از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 7,120,000 تومان   (هفتاد و یک میلیون و دویست هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 545
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro Max ( IMEI+PList File )

16,280,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 11 Pro Max ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 11 پرو مکس از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 16,280,000 تومان   (صد و شصت و دو میلیون و هشتصد هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 554
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro Max ( IMEI+PList File )

20,550,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 12 Pro Max ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 12 پرو مکس از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 20,550,000 تومان   (دویست و پنج میلیون و پانصد هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 558
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro Max ( IMEI+PList File )

26,970,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 13 Pro Max ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 13 پرو مکس از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 26,970,000 تومان   (دویست و شصت و نه میلیون و هفتصد هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 562
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro Max ( IMEI+PList File )
iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro Max ( IMEI+PList File )

50,025,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iCloud Remove Service - iPhone 14 Pro Max ( IMEI+PList File )
شرح محصول: سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 14 پرو مکس از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود
قیمت محصول: 50,025,000 تومان   (پانصد میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: سرویس حذف دائمی ایکلود با استفاده از فایل PList
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 566
اطلاعات مورد نیاز: IMEI ، PList File
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:2 الی 5 روز کاری
نوع سرویس:سرویس حذف دائمی ایکلود از طریق IMEI و فایل PList
توضیحات اضافی:نیاز به خواندن اطلاعات فایل Plist توسط ابزاری که فقط در محیط سیستم عامل مک قابل اجرا است
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:ایفون
محدودیت سرویس:آنلاک مادام العمر و بدون تاریخ انقضا
احتمال موفقیت سرویس:100%
پشتیبانی از سیستم عامل:این سرویس از تمامی نسخه های iOS پشتیبانی میکند.

سرویس حذف دائمی ایکلود ایفون 11 از طریق IMEI و همچنین خواندن فایل اطلاعات PList توسط سیستم عامل مک از روی دستگاه دارای قفل ایکلود


نکات مهمی که باید جهت سفارش سرویس رسمی حذف‌ آیکلاد به آنها توجه فرمایید:

 • لیست قیمت این سرویس بسیار متغیر است بنابراین به دلیل اینکه امکان دارد قیمت آپدیت نشده باشد بهتر است قبل از خرید جهت اطلاع از قیمت به روز سرویس با ما تماس بگیرید.
 • جهت استفاده از این سرویس نیاز به سیستم عامل مک دارید.
 • جهت استفاده از این سرویس باید اطلاعات Plist File از دستگاه، توسط سیستم عامل مک خوانده شده و برای ما ارسال شود.
 • جهت دانلود آموزش نحوه ایجاد و ارسال فایل PList، به همراه ابزار آن برای مک به این لینک مراجعه فرمایید.
 • این سرویس تمامی دستگاه های آیفون 7 تا 14 پرومکس را ساپورت میکند.
 • این سرویس از کلیه نسخه های iOS پشتیبانی میکند و درواقع نسخه iOS در این سرویس مهم نیست.
 • در حال حاضر فقط حالت ایکلود کلین پشتیبانی میشود، لاست مود پشتیبانی نمیشود.
 • جهت اطلاع از کلین یا لاست بودن ایکلود میتوانید از این سرویس استفاده کنید.
 • تمامی پارت نامبرها از جمله ZA ،CH و LLA و... قابل انجام هستند.
 • دستگاه باید در‌حالت‌ ریستور شده و در صفحه فعال سازی باشد، در‌صورتی که دستگاه شما هنوز قابلیت استفاده‌ از منو را دارد، حتما باید قبل از سفارش و استفاده از این سرویس ریستور شود در غیر این‌صورت مسئولیت هرگونه مشکل به عهده شخص شماست و هزینه پرداخت شده ابطال خواهد گردید.
 • درصوتی که پس از سفارش سرویس، متوجه شویم که GSX Unlock Date
 • در صورتی که مدل دستگاه خود را در سرویس رعایت نکنید و برای مدل دیگری سفارش بزنید، هزینه پرداخت شده عودت نمیشود.
 • برای استفاده از این سرویس نیاز به دریافت اطلاعاتی از دستگاه هستیم (PList File) که برای انجام آن نیاز به سیستم عامل مک دارید.
 • توجه داشته باشید که هنگام خواندن‌ اطلاعات توسط مک از دستگاه ریستور شده (PList File) فقط باید یک دستگاه به سیستم مک متصل باشد.
 • توجه داشته باشید که هنگام خواندن‌ اطلاعات توسط مک از دستگاه ریستور شده (PList File)، هیچ دستگاه اپل دیگری نباید به اینترنت مورد استفاده وصل باشد، در غیر این صورت آن دستگاه‌ها نیز لاک خواهند شد.
 • در صورت ارسال فایل PLIST با اطلاعات ‌اشتباه یا مشکل دار، هزینه پرداخت شده عودت نخواهد شد.
 • بعد از خواندن اطلاعات دستگاه توسط مک و ارسال فایل پس از سفارش سرویس، باید دستگاه را تا زمان اعلام نتیجه سرویس خاموش نگه دارید در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه مشکل به عهده کاربر خواهد بود.
 • در صورت ایجاد تاخیر در سرویس امکان کنسل کردن و ریجکت سفارش وجود ندارد و باید تا زمان مشخص شدن نتیجه سرویس صبر کنید.

تگ‌های مطلب :

سرویس حذف ایکلود, حذف ایکلاد, حذف ایکلود رسمی, حذف آیکلود, خرید سرویس آیکلود, خریدسرویس حذف آیکلود, سرویس حذف آیکلود گوشیهای آیفون iphone, سرویس حذف سریع آیکلود, قیمت حذف آیکلود, سرویس حذف ایکلود دائمی, حذف ایکلود بدون داشتن پسورد, حذف قفل ایکلود بدون جیلبریک, حذف icloud بدون پسورد, حذف اپل آیدی بدون پسورد, نرم افزار حذف اپل ایدیسبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.