Close
Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >
تخفیف Chimera Samsung Activation

Chimera Samsung Activation

Chimera Samsung Activation
% 15
OFF

4,431,000 تومان
3,768,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  نام محصول: Chimera Samsung Activation
  شرح محصول: فعالسازی لایسنس بخش سامسونگ ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت یا سریال نامبر دانگل
  قیمت محصول: 3,768,000 تومان   (سی و هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال)
  تخفیف اعمال شده: 663,000 تومان ( %OFF 15 )
  وضعیت محصول: موجود است
  کد محصول: 298
  دسته بندی:
  اطلاعات مورد نیاز: Chimera Username or SN ، یوزرنیم یا شماره سریال چمیرا
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
  نوع سرویس:فعال سازی لایسنس
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  تعداد بازدیدها: 9447
رديف محصول قیمت افزودن به سبد خرید
1 Chimera Tool 100 Credit
Chimera Tool 100 Credit
621,000 تومان
2 Chimera Tool 200 Credit
Chimera Tool 200 Credit
1,181,000 تومان
3 Chimera Tool 600 Credit
Chimera Tool 600 Credit
3,444,000 تومان
4 Chimera Tool 700 Credit
Chimera Tool 700 Credit
3,984,000 تومان
5 Chimera Tool 1200 Credit
Chimera Tool 1200 Credit
6,837,000 تومان
6 Chimera Samsung Activation
Chimera Samsung Activation
3,768,000 تومان
7 Chimera Tool Pro Activation
Chimera Tool Pro Activation
6,042,000 تومان
اضافه کردن محصول به سبد خرید
Chimera Tool 100 Credit
Chimera Tool 100 Credit
% 26.5
OFF

621,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: Chimera Tool 100 Credit
شرح محصول: شارژ کردیت 100 عددی ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت
قیمت محصول: 621,000 تومان   (شش میلیون و دویست و ده هزار ریال)
دسته‌بندی: Chimera Tool
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 299
اطلاعات مورد نیاز: Chimera Username
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:کردیت برنامه چیمرا
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
اضافه کردن محصول به سبد خرید
Chimera Tool 200 Credit
Chimera Tool 200 Credit
% 22.7
OFF

1,181,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: Chimera Tool 200 Credit
شرح محصول: شارژ کردیت 200 عددی ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت
قیمت محصول: 1,181,000 تومان   (یازده میلیون و هشتصد و ده هزار ریال)
دسته‌بندی: Chimera Tool
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 300
اطلاعات مورد نیاز: Chimera Username
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:شارژ کردیت برای اکانت چیمرا
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
اضافه کردن محصول به سبد خرید
Chimera Tool 600 Credit
Chimera Tool 600 Credit
% 12.2
OFF

3,444,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: Chimera Tool 600 Credit
شرح محصول: شارژ کردیت 600 عددی ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت
قیمت محصول: 3,444,000 تومان   (سی و چهار میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال)
دسته‌بندی: Chimera Tool
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 301
اطلاعات مورد نیاز: Chimera Username
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:شارژ کردیت برای اکانت چیمرا
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
اضافه کردن محصول به سبد خرید
Chimera Tool 700 Credit
Chimera Tool 700 Credit
% 12.1
OFF

3,984,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: Chimera Tool 700 Credit
شرح محصول: شارژ کردیت 700 عددی ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت
قیمت محصول: 3,984,000 تومان   (سی و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال)
دسته‌بندی: Chimera Tool
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 302
اطلاعات مورد نیاز: Chimera Username
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:شارژ کردیت برای اکانت چیمرا
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
اضافه کردن محصول به سبد خرید
Chimera Tool 1200 Credit
Chimera Tool 1200 Credit
% 15.6
OFF

6,837,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: Chimera Tool 1200 Credit
شرح محصول: شارژ کردیت 1200 عددی ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت
قیمت محصول: 6,837,000 تومان   (شصت و هشت میلیون و سیصد و هفتاد هزار ریال)
دسته‌بندی: Chimera Tool
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 303
اطلاعات مورد نیاز: Chimera Username
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:شارژ کردیت برای اکانت چیمرا
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
اضافه کردن محصول به سبد خرید
Chimera Samsung Activation
Chimera Samsung Activation
% 15
OFF

3,768,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: Chimera Samsung Activation
شرح محصول:

فعالسازی لایسنس بخش سامسونگ ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت یا سریال نامبر دانگل

قیمت محصول: 3,768,000 تومان   (سی و هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال)
دسته‌بندی: Chimera Tool
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 298
اطلاعات مورد نیاز: Chimera Username or SN ، یوزرنیم یا شماره سریال چمیرا
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:فعال سازی لایسنس
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
اضافه کردن محصول به سبد خرید
Chimera Tool Pro Activation
Chimera Tool Pro Activation
% 16.3
OFF

6,042,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: Chimera Tool Pro Activation
شرح محصول:

فعالسازی لایسنس فول (PRO) یک ساله ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت یا سریال نامبر دانگل

قیمت محصول: 6,042,000 تومان   (شصت میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال)
دسته‌بندی: Chimera Tool
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 297
اطلاعات مورد نیاز: Chimera Username or SN ، یوزرنیم یا شماره سریال چمیرا
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:فعال سازی لایسنس
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب

فعالسازی لایسنس بخش سامسونگ ابزار Chimera Tool از طریق یوزرنیم اکانت یا سریال نامبر دانگل


توجه: جهت خرید و فعالسازی این لایسنس، پس از اضافه کردن محصول به سبد خرید خود، اگر دانگل ندارید، در مرحله بعد باید یوزرنیم اکانتی که قصد فعالسازی و اکتیو لایسنس در آن را دارید را وارد نمایید و اگر دانگل دارید برای فعالسازی و اکتیو (Chimera Authenticator) نیاز به ارسال سریال نامبر دانگل دارید.

توجه: این لایسنس محدودیت زمانی داشته و به مدت 1 سال فعال خواهد بود.
توجه: با این نوع اکتیویشن تنها امکانات ابزار برای گوشیهای سامسونگ فعال میشود و شما فقط از امکانات این برند میتوانید استفاده نمایید.
توجه: توجه داشته باشید، در صورتی که دانگل ندارید، پس از خریداری لایسنس حتما باید آن را در کامپیوتری که قصد استفاده از آن را دارید فعال سازی نمایید چرا که لایسنس خریداری شده تنها در روی یک کامپیوتر امکان فعال سازی دارد و این تنها مزیت دانگل چمیرا است که در صورت وجود دانگل میتوان از آن روی چند کامپیوتر استفاده کرد.

با خرید این لایسنس:
1- به مدت یک سال از کلیه خدمات این ابزار (به جز تعداد معدودی از قابلیتها که نیاز به خرید کردیت دارند) استفاده خواهید کرد.
2- محدودیتی در تعداد عملیات در طول یک سال ندارید.
3- امکان دانلود فریمور از سرور چیمرا بدون محدودیت.
4- آپدیت رایگان برنامه.
5- برندهای که توسط این لایسنس ساپورت میشوند: Samsung

چیمرا تولز نام ابزار قدرتمندی است که با معرفی آپدیت جدید خود در فوریه 2019 سر و صدای زیادی به پا کرده و امکانات بسیاری را با نسخه جدید خود معرفی نمود.
میتوانید لیست کامل مدلها را در سایت اصلی این ابزار مشاهده کنید و نسخه جدید این ابزار را دانلود نمایید. 
بعضی از مدلهایی که توسط این ابزار پشتیبانی میشوند First in the World هستند و توسط برنامه دیگری پشتیبانی نمیشوند.

آموزش ایجاد اشتراک در ابزار Chimera Tool

جهت استفاده از سرویسهای چیمرا لازم است که ابتدا در سایت چیمرا عضو شده و سپس username خود را جهت اکتیو کردن به ما تحویل دهید.
توجه: قبل از هرچیز باید بدانید که متاسفانه این ابزار در کشورمان فیل....طر میباشد و برای استفاده از آن یا جهت ورود به سایت آن باید حتما از انVP استفاده کنید.
برای ایجاد اشتراک، ابتدا به این لینک از سایت اصلی ابزار مراجعه کرده و حساب جدید بسازید. ثبت نام به این صورت است که ابتدا Username و EMail خود را وارد میکنید سپس لینکی به ایمیل شما ارسال میگردد که میتوانید توسط آن پسورد مورد نظرخود را تعیین کنید.
بعد از ایجاد حساب وارد بخش لاگین شوید و یوزرنیم و پسورد خود وارد نمایید.

دانگل Chimera چه مزیت و برتری نسبت به اکانت آن دارد؟

باید بگوییم که دانگل چیمرا، تقریبا هیچ مزیت خاصی نداشته و در واقع نیازی به خرید دانگل این محصول ندارید.
تنها مزیتی که دانگل این محصول دارد (Chimera Dongle / Authenticator) این است که:
1- میتوانید بدون نیاز به تایپ یوزرنیم و پسورد به اکانت خود متصل شوید.
2- لایسنیس خود را میتوانید با خود حمل کنید. یعنی میتوانید از طریق چند رایانه اکانت خود را فعالسازی و نرم افزار چمیرا را اجرا نمایید.
در واقع شما به هنگام فعال سازی لایسنس چمیرا، میتوانید آن را روی یک رایانه و یا روی یک دانگل فعال کنید. در صورتی که لایسنس را روی رایانه فعال کنید از رایانه دیگری نمیتوانید به اکانت خود متصل شوید ولی در صورتی که لایسنس را روی دانگل فعال کنید میتوانید دانگل را به هر سیستمی متصل کرده و از آن استفاده کنید.

پس از خرید لایسنس چگونه باید آن را فعال کرد؟

اگر دانگل ندارید بعد از اکتیو اکانت شما باید آنرا روی یک و فقط یک سیستم مچ و ثبت کنید در غیر اینصورت لایسنس فعال نخواهد شد وارور NOT YET REGISTERED TO COMPUTER نمایش داده شده و هیچیک از قابلیتهای لایسنس در Chimera Tools فعال نخواهد شد.

برای فعالسازی اکانت روی سیستم باید وارد اکانت خود در سایت چیمرا شوید و مطابق تصویر زیر در منو سمت چپ سایت licences و بخش Active licences و منوی کشویی سیستم خود را انتخاب و اکتیو نمایید.

سرویس حذف قفل آی کلود (Apple ID - iCloud ID)

 

 حال اکانت شما با موفقیت اکتیو و با سیستم شما مچ گردید. اکنون میتوانید فایل exe برنامه را که قبلا نصب کرده بودید را اجرا کرده و از امکانات کامل آن با لایسنس فعال شده لذت ببرید.

چرا باید به ما اعتماد کنید؟!

مرکز اندروید مارکت با هدف هرچه آسانتر نمودن آنلاک شبکه دستگاه‌ها و همچنین استفاده سایر هموطنان عزیز از این سرویس علاوه بر مراجعه حضوری متقاضیان، اقدام به الکترونیکی نمودن این سرویس نمود. بدیهی است که امر اعتماد در خریدهای اینترنتی همواره مسئله چالش برانگیزی بوده و پیوسته شاهد کلاهبرداریهای بزرگی در این میدان هستیم. لذا جهت آسوده شدن خیال شما عزیزان این مرکز اقدام به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی نمود که در گوشه سایت (در نمایش حالت دسکتاپ سایت) آن را مشاهده میکنید. علاوه بر این نماد سابقه چندین ساله ما در این کار در شهر تبریز ضامن مطمئنی برای خرید شما خواهد بود.

با تشکر، مدیریت اندروید مارکت.


تگ‌های مطلب :

chimera tool خرید, chimera tool, chimera, چیمرا, چیمرا تول, باکس, دانگل, خرید کردیت, خرید دانگل, خرید کردیت چیمرا, خرید کردیت چیمرا تول, خرید کردیت chimera, خرید کردیت chimera tool, اکتیو chimera, دانگل چیمرا فول اکتیو, دانگل چیمرا اکتیو سامسونگ, اکتیو چمیرا, چیمرا دانگل, چیمرا تولز, خرید دانگل چمیرا, کرک باکس چمیرا, قیمت باکس چیمرا, کارایی دانگل چمیرا, اکتیو چیمرا, خرید لایسنس چیمرا, چیمرا تولز دانلود, آنلاک, آنلاک شبکه, chimera tool دانگل, قیمت دانگل chimera, اکتیو, active, chimera active, chimera tool samsung, chimera tool pro, فول اکتیو, Chimera Tool 10 Credits Chimera Tool 100 Credits Chimera Tool 129 Credits Chimera Tool 249 Credits Chimera Tool 340 Credits Chimera Tool 599 Credits Chimera Tool 839 Credits Chimera Tool 999 Credits, Chimera Tool full active, سرویس فول اکتیو Chimera Tool بصورت یکساله با تایم فوری زیر 12 ساعت, فول اکتیو Chimera Tool بصورت یک ساله, Nokia, BlackBerry, HTC, LG, Huawei, Samsung, MTK, Xiaomi, اکانت, ابزار, Chimera, سیستم, اکتیویشن, فعالسازی, امکانات, سامسونگ, برنامه, یکساله, رایانهسبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.