Close
Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >
Samkey - سامکی > پشتیبانی Samkey

پشتیبانی Samkey

پشتیبانی Samkey
65,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  نام محصول: پشتیبانی Samkey
  شرح محصول: پشتیبانی و راهنمایی جهت رفع مشکلات در طول عملیات آنلاک شبکه توسط برنامه Sameky
  قیمت محصول: 65,000 تومان   (ششصد و پنجاه هزار ریال)
  وضعیت محصول: موجود است
  کد محصول: 295
  دسته بندی:
  لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 5 ساعت کاری
  نوع سرویس:پشتیبانی سامکی از طریق واتساپ یا تلگرام
  تعداد بازدیدها: 6142
رديف محصول قیمت افزودن به سبد خرید
1 SamKey 20 Credit
SamKey 20 Credit
1,596,000 تومان
2 SamKey 30 Credit
SamKey 30 Credit
2,362,000 تومان
3 SamKey 60 Credit
SamKey 60 Credit
4,684,000 تومان
4 SamKey 100 Credit
SamKey 100 Credit
7,840,000 تومان
5 SamKey 200 Credit
SamKey 200 Credit
15,280,000 تومان
6 پشتیبانی Samkey
پشتیبانی Samkey
65,000 تومان
7 SamKey TMO / SPR 5 Credit
SamKey TMO / SPR 5 Credit
590,000 تومان
ناموجود
8 SamKey TMO / SPR 10 Credit
SamKey TMO / SPR 10 Credit
865,000 تومان
9 SamKey TMO / SPR 20 Credit
SamKey TMO / SPR 20 Credit
1,548,000 تومان
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SamKey 20 Credit
SamKey 20 Credit

1,596,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: SamKey 20 Credit
شرح محصول:

کردیت 20 عددی برنامه SamKey جهت آنلاک شبکه سامسونگ

قیمت محصول: 1,596,000 تومان   (پانزده میلیون و نهصد و شصت هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 256
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:تحویل اتوماتیک بلافاصله بعد از خرید
نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SamKey 30 Credit
SamKey 30 Credit

2,362,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: SamKey 30 Credit
شرح محصول:

کردیت 30 عددی برنامه SamKey جهت آنلاک شبکه سامسونگ

قیمت محصول: 2,362,000 تومان   (بیست و سه میلیون و ششصد و بیست هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 257
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SamKey 60 Credit
SamKey 60 Credit

4,684,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: SamKey 60 Credit
شرح محصول:

کردیت 60 عددی برنامه SamKey جهت آنلاک شبکه سامسونگ

قیمت محصول: 4,684,000 تومان   (چهل و شش میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 260
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SamKey 100 Credit
SamKey 100 Credit

7,840,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: SamKey 100 Credit
شرح محصول:

کردیت 100 عددی برنامه SamKey جهت آنلاک شبکه سامسونگ

قیمت محصول: 7,840,000 تومان   (هفتاد و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 264
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SamKey 200 Credit
SamKey 200 Credit

15,280,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: SamKey 200 Credit
شرح محصول:

کردیت 200 عددی برنامه SamKey جهت آنلاک شبکه سامسونگ

قیمت محصول: 15,280,000 تومان   (صد و پنجاه و دو میلیون و هشتصد هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 266
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد
اضافه کردن محصول به سبد خرید
پشتیبانی Samkey
پشتیبانی Samkey

65,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: پشتیبانی Samkey
شرح محصول:

پشتیبانی و راهنمایی جهت رفع مشکلات در طول عملیات آنلاک شبکه توسط برنامه Sameky

قیمت محصول: 65,000 تومان   (ششصد و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 295
لینک فرم ارسال اطلاعات:لینک فرم
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 5 ساعت کاری
نوع سرویس:پشتیبانی سامکی از طریق واتساپ یا تلگرام
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SamKey TMO / SPR 5 Credit
SamKey TMO / SPR 5 Credit

590,000 تومان

ناموجود
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: SamKey TMO / SPR 5 Credit
شرح محصول:

کردیت 5 عددی برنامه SamKey Tmo یا Samkey SPR جهت آنلاک شبکه سامسونگ با اپراتور T-Mobile - MetroPCS - Verizon - Sprint

قیمت محصول: 590,000 تومان   (پنج میلیون و نهصد هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
کد محصول: 190
اطلاعات مورد نیاز: FingerPrint
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SamKey TMO / SPR 10 Credit
SamKey TMO / SPR 10 Credit
% 26.1
OFF

865,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: SamKey TMO / SPR 10 Credit
شرح محصول:

کردیت 10 عددی برنامه SamKey Tmo یا Samkey SPR جهت آنلاک شبکه سامسونگ با اپراتور T-Mobile - MetroPCS - Verizon - Sprint

قیمت محصول: 865,000 تومان   (هشت میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 194
اطلاعات مورد نیاز: FingerPrint
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
اضافه کردن محصول به سبد خرید
SamKey TMO / SPR 20 Credit
SamKey TMO / SPR 20 Credit
% 22.9
OFF

1,548,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: SamKey TMO / SPR 20 Credit
شرح محصول:

کردیت 20 عددی برنامه SamKey Tmo یا Samkey SPR جهت آنلاک شبکه سامسونگ با اپراتور T-Mobile - MetroPCS - Verizon - Sprint

قیمت محصول: 1,548,000 تومان   (پانزده میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال)
دسته‌بندی: Samkey - سامکی
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 195
اطلاعات مورد نیاز: FingerPrint
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
نوع سرویس:ارائه نام کاربری و پسورد
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب

پشتیبانی و راهنمایی جهت رفع مشکلات در طول عملیات آنلاک شبکه توسط برنامه Sameky


بدیهی است هزینه ای که بابت خرید کردیت پرداخت نموده اید، صرفا بابت هزینه کردیت بوده و در صورت بروز هر مشکل در طول عملیات آنلاک، شخص کاربر موظف به رفع آن است و اندروید مارکت مسئولیتی در این قبال بر عهده نمیگیرد.

در صورتی که با هر مشکلی در طول عملیات آنلاک توسط برنامه Sameky مواجه شدید میتوانید با خرید این سرویس از پشتیبانی آنلاین سایت بهره برده و از راهنمایی های کارشناسان جهت آنلاک شبکه دستگاه خود استفاده نمایید.

توجه: در صورتی که مشکل شما رفع نشود هزینه پشتیبانی عودت خواهد شد ولی هزینه کردیت به هیچ عنوان قابل عودت نمیباشد.

پس از خرید این سرویس، در پایین سایت گوشه سمت راست میتوانید از پشتیبانی آنلاین استفاده نمایید.


تگ‌های مطلب :

آموزش سامکی,آموزش,آموزش Samkey,پشتیبانی سامکی,سامکی,پشتیبانی,راهنمایی,آنلاک شبکه,مشکل,حل مشکل,مشکل در آنلاک,آنلاک شبکه,آنلاک شبکه سامسونگ,آموزش آنلاک شبکه سامسونگ,samsung samkey,کردیت سامکی,samkey credit,خرید کردیت,مشکل در آنلاک,آموزش آنلاک شبکه سامسونگ,آموزش سامکی,مشکل در samkeyسبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.