Close
Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >

iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 8 / 8 Plus

iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 8 / 8 Plus
2,189,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  نام محصول: iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 8 / 8 Plus
  شرح محصول: ابزار iRemoval PRO جهت بایپس ایکلود iOS 15 در گوشیهای iPhone 8 / 8 Plus
  قیمت محصول: 2,189,000 تومان   (بیست و یک میلیون و هشتصد و نود هزار ریال)
  وضعیت محصول: موجود است
  کد محصول: 499
  دسته بندی:
  اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 8 / 8 Plus
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
  تعداد بازدیدها: 4976
رديف محصول قیمت افزودن به سبد خرید
1 iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone X
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone X
2,953,000 تومان
2 iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPads Cellular
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPads Cellular
1,883,000 تومان
3 iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 7 / 7 Plus
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 7 / 7 Plus
1,858,000 تومان
4 iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 8 / 8 Plus
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 8 / 8 Plus
2,189,000 تومان
5 iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 6S / 6S Plus / SE
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 6S / 6S Plus / SE
1,399,000 تومان
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone X
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone X

2,953,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone X
شرح محصول:

ابزار iRemoval PRO جهت بایپس ایکلود iOS 15 در گوشیهای iPhone X

قیمت محصول: 2,953,000 تومان   (بیست و نه میلیون و پانصد و سی هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemoval Pro iOS 15 iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 500
اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone X
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPads Cellular
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPads Cellular

1,883,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPads Cellular
شرح محصول:

ابزار iRemoval PRO جهت بایپس ایکلود iOS 15 در iPads Cellular

قیمت محصول: 1,883,000 تومان   (هجده میلیون و هشتصد و سی هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemoval Pro iOS 15 iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 501
اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPads Cellular
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 7 / 7 Plus
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 7 / 7 Plus

1,858,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 7 / 7 Plus
شرح محصول:

ابزار iRemoval PRO جهت بایپس ایکلود iOS 15 در گوشیهای iPhone 7 / 7 Plus

قیمت محصول: 1,858,000 تومان   (هجده میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemoval Pro iOS 15 iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 498
اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 7 / 7 Plus
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 8 / 8 Plus
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 8 / 8 Plus

2,189,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 8 / 8 Plus
شرح محصول:

ابزار iRemoval PRO جهت بایپس ایکلود iOS 15 در گوشیهای iPhone 8 / 8 Plus

قیمت محصول: 2,189,000 تومان   (بیست و یک میلیون و هشتصد و نود هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemoval Pro iOS 15 iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 499
اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 8 / 8 Plus
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 6S / 6S Plus / SE
iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 6S / 6S Plus / SE

1,399,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemoval PRO iOS 15 Full Bypass - iPhone 6S / 6S Plus / SE
شرح محصول:

ابزار iRemoval PRO جهت بایپس ایکلود iOS 15 در گوشیهای iPhone 6S / 6S Plus / SE

قیمت محصول: 1,399,000 تومان   (سیزده میلیون و نهصد و نود هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemoval Pro iOS 15 iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 497
اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 6S / 6S Plus / SE
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)

ابزار iRemoval PRO جهت بایپس ایکلود iOS 15 در گوشیهای iPhone 8 / 8 Plus


آموزش بایپس ایکلود ios 15 با استفاده از iRemoval Pro Ramdisk Boot:

 • مطمئن شوید که دستگاه شما iOS 15.5 یا 15.6 است، در غیر اینصورت آن را با iTunes یا 3uTools فلش کنید.
 • دستگاه خود را به کامپیوتر متصل کرده و ابزار iRemoval Pro را اجرا کنید.
 • منتظر بمانید تا مشخص شود که دستگاه شما توسط این برنامه پشتیبانی می شود، یا خیر، در صورتی که پشتیبانی شود با پیغام: Your Device is supported for MEID/GSM signal Bypass... مواجه خواهد شد.
 • از طریق خود برنامه iRemoval Pro، در منوی سمت چپ، اولین گزینه، یعنی JailBreak را انتخاب کنید. برنامه iRain اجرا خواهد شد. برنامه iRemoval را ببنید و مراحل جیلبرک را انجام دهید. پس از انجام جیلبریک، برنامه iRa1n را ببندید و iRemovalpro را دوباره باز کنید.
 • حال چنانچه در قسمت Service: برنامه iRemoval Pro، پیغام: MEID/GSM Signal ios 15 نمایش داده شود، یعنی این دستگاه برای Bypass با سیگنال پشتیبانی می شود و جیلبرک با موفقیت انجام شده است.
 • اگر دستگاه شما برای بای پاس توسط این برنامه پشتیبانی می‌شود، میتوانید از فروشگاه اندروید مارکت با توجه به مدل دستگاه خود اقدام به سفارش و خرید مبنی بر ثبت سریال دستگاه در سرور iRemoval نمایید.
 • قبل از هرچیز جهت خرید باید در سایت ثبت‌نام نمایید و در صورتی که قبلا عضو شده‌اید وارد اکانت کاربری خود در سایت شوید.
 • سرویس را به سبد خرید خود اضافه کنید.
 • پس از اضافه کردن سرویس به سبد خرید، فرم مخصوص سرویس به شما نمایش داده خواهد شد که باید اطلاعات خواسته شده در مورد دستگاه را وارد نمایید.
 • پس از تکمیل فرم مخصوص سرویس، وارد سبد خرید شده و هزینه را پرداخت نمایید.
 • نتیجه و پاسخ سرویس پس از مدت زمان کوتاهی که در جدول مشخصات سرویس در فوق به آن اشاره شده است به ایمیل شما ارسال خواهد شد، همچنین میتوانید از قسمت پیگیری سفارش و تاریخچه خریدها نتیجه خرید خود را مشاهده نمایید.
 • بعد از ثبت موفقیت آمیز سریال شما و دریافت پاسخ از کارشناسان، برنامه را ببندید و دوباره باز کنید سپس روی گزینه Activate کلیک کنید. پس از کلیک روی این دکمه، عبارت Activate تبدیل به In Process خواهد شد، منتظر بمانید تا عملیات بای پاس به صورت اتوماتیک انجام شود.
 • هنگامی که فرآیند به پایان رسید، پیامی مبنی بر اینکه فعال سازی انجام شد مشاهده خواهید کرد، (Your Device has been successfully activated) پس از آن دستگاه به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود.
 • حال پس از ریستارت دستگاه، مراحل فعال سازی دستگاه را به صورت عادی انجام دهید و از دستگاه بایپاس شده خود به همراه تمامی امکانات آن، لذت ببرید!

تگ‌های مطلب :

iremoval بایپس, ios 15, ios 15 bypass, iremoval bypass, iremoval pro, بایپس iremoval pro, iremoval pro بایپس, بای پس ios 15, بای پس ایکلود meid, بای پس ایکلود, انلاک ایفون 7, بایپس MEID, بایپس iRemoval Pro, بایپس آیکلود, بایپس ایفون, بایپس ایفون 6, بایپس ایکلود با ویندوز, بایپس ایکلود ویندوز, بایپس با پی سی, بایپس با ویندوز, بایپس قفل اپل ایدی, بایپس نرم افزاری, جلبریک و بایپس, حذف ایکلود ios 14, حذف قفل ایکلود, سروس بایپس ایفون, سرویس iRemoval Pro, سرویس بایپس, قفل ایکلود اپل, نرم افزار iRemoval Proسبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.