Close
Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >
iRemove Tool iCloud Bypass > iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus

iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus

iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus
2,011,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
  نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus
  شرح محصول: iRemove Tool MEID/GSM iCloud Bypass iPhone 8/8Plus (Sim Working) Mac OS / Windows - iOS 12 ~16
  قیمت محصول: 2,011,000 تومان   (بیست میلیون و صد و ده هزار ریال)
  وضعیت محصول: موجود است
  کد محصول: 473
  دسته بندی:
  اطلاعات مورد نیاز: IMEI
  زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
  نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
  توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
  توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
  پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 8/8Plus
  محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
  پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 16
  تعداد بازدیدها: 5006
رديف محصول قیمت افزودن به سبد خرید
1 iRemove Tool iCloud Bypass iPad After 2018
iRemove Tool iCloud Bypass iPad After 2018
1,781,000 تومان
2 iRemove Tool iCloud Bypass iPad Before 2018
iRemove Tool iCloud Bypass iPad Before 2018
506,000 تومان
3 iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone X
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone X
2,641,000 تومان
4 iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 5s
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 5s
497,000 تومان
5 iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6/6Plus
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6/6Plus
650,000 تومان
6 iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 7/7Plus
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 7/7Plus
1,501,000 تومان
7 iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus
2,011,000 تومان
8 iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6s/6sPlus/SE
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6s/6sPlus/SE
915,000 تومان
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemove Tool iCloud Bypass iPad After 2018
iRemove Tool iCloud Bypass iPad After 2018

1,781,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass iPad After 2018
شرح محصول: iRemove Tool iCloud Bypass iPad After 2018 (Sim Working) Mac OS / Windows
قیمت محصول: 1,781,000 تومان   (هفده میلیون و هشتصد و ده هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemove Tool iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 544
اطلاعات مورد نیاز: IMEI
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPad (2018 until now)
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 16
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemove Tool iCloud Bypass iPad Before 2018
iRemove Tool iCloud Bypass iPad Before 2018

506,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass iPad Before 2018
شرح محصول: iRemove Tool iCloud Bypass iPad Before 2018 (Sim Working) Mac OS / Windows
قیمت محصول: 506,000 تومان   (پنج میلیون و شصت هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemove Tool iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 475
اطلاعات مورد نیاز: IMEI
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPad (2013 - 2018)
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 16
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone X
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone X

2,641,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone X
شرح محصول: iRemove Tool MEID/GSM iCloud Bypass iPhone X (Sim Working) Mac OS / Windows - iOS 12 ~16
قیمت محصول: 2,641,000 تومان   (بیست و شش میلیون و چهارصد و ده هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemove Tool iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 474
اطلاعات مورد نیاز: IMEI
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone X
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 16
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 5s
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 5s

497,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 5s
شرح محصول:

iRemove Tool MEID/GSM iCloud Bypass iPhone 5S (Sim Working) Mac OS / Windows - iOS 12 ~ 12.5.6

قیمت محصول: 497,000 تومان   (چهار میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemove Tool iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 469
اطلاعات مورد نیاز: IMEI
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های: iPhone 5s
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 12.5.6
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6/6Plus
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6/6Plus

650,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6/6Plus
شرح محصول:

iRemove Tool MEID/GSM iCloud Bypass iPhone 6/6Plus (Sim Working) Mac OS / Windows - iOS 12 ~ 12.5.6

قیمت محصول: 650,000 تومان   (شش میلیون و پانصد هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemove Tool iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 470
اطلاعات مورد نیاز: IMEI
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 6/6Plus
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 12.5.6
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 7/7Plus
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 7/7Plus

1,501,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 7/7Plus
شرح محصول: iRemove Tool MEID/GSM iCloud Bypass iPhone 7/7Plus (Sim Working) Mac OS / Windows - iOS 12 ~ 15.7
قیمت محصول: 1,501,000 تومان   (پانزده میلیون و ده هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemove Tool iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 472
اطلاعات مورد نیاز: IMEI
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 7/7Plus
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 15.7
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus

2,011,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 8/8Plus
شرح محصول: iRemove Tool MEID/GSM iCloud Bypass iPhone 8/8Plus (Sim Working) Mac OS / Windows - iOS 12 ~16
قیمت محصول: 2,011,000 تومان   (بیست میلیون و صد و ده هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemove Tool iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 473
اطلاعات مورد نیاز: IMEI
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 8/8Plus
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 16
اضافه کردن محصول به سبد خرید
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6s/6sPlus/SE
iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6s/6sPlus/SE

915,000 تومان

- +
لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
نام محصول: iRemove Tool iCloud Bypass MEID/GSM iPhone 6s/6sPlus/SE
شرح محصول:
iRemove Tool MEID/GSM iCloud Bypass iPhone 6s/6sPlus/SE (Sim Working) Mac OS / Windows - iOS 12 ~ 15.7
قیمت محصول: 915,000 تومان   (نه میلیون و صد و پنجاه هزار ریال)
دسته‌بندی: iRemove Tool iCloud Bypass
وضعیت محصول: موجود است
کد محصول: 471
اطلاعات مورد نیاز: IMEI
زمان تقریبی پاسخ‌دهی:1 الی 30 دقیقه کاری
نوع سرویس:ثبت سریال دستگاه در سرور برنامه جهت انجام بایپس با آنتن
توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط سیستم عامل مک و ویندوز، بدون نیاز به باکس یا دانگل
توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
پشتیبانی از دستگاه‌های:iPhone 6s/6sPlus/SE
محدودیت سرویس:ثبت سریال به صورتی دائمی در سرور برنامه (به گفته سازنده برنامه)
پشتیبانی از سیستم عامل:iOS 12 ~ 15.7

iRemove Tool MEID/GSM iCloud Bypass iPhone 8/8Plus (Sim Working) Mac OS / Windows - iOS 12 ~16


مراحل ثبت سفارش برای سرویس iRemove Tool:

 1. برای ثبت سفارش، ابتدا باید در سایت عضو شده و یا وارد اکانت خود در سایت شوید.
 2. سرویس را به سبد خرید خود اضافه نمایید.
 3. فرم مخصوص سرویس، پس از اضافه کردن آن به سبد خرید، به شما نمایش داده خواهد شد که باید در آن شماره سریال (Serial Number) دستگاهی که قصد بایپس آن را دارید وارد نمایید.
 4. وارد سبد خرید خود شده و اقدام به پرداخت آنلاین هزینه سرویس نمایید.


شرایط و پیش نیازهای استفاده از نرم افزار iRemove Tool جهت بایپس ایکلود:

 • اگر نسخه iOS دستگاه پایینتر از 15 باشد، قبل از ثبت سفارش، دستگاه بایستی حتما توسط برنامه چکرین checkra1n جیلبرک شده باشد. برای iOS 15 به بالا خود برنامه iRemove امکان جیلبرک دارد و نیازی به انجام جیلبرک نیست همچنین اگر نسخه دستگاه بالاتر از iOS 15 باشد، حتما باید از نسخه مک برنامه استفاده کنید و نسخه ویندوز برنامه فقط تا iOS 14.8.1 ساپورت میکند.
 • برای اجرای برنامه iRemove نیاز به سیستم عامل مک و یا ویندوز دارید.
 • مدل دستگاه و نسخه iOS باید توسط برنامه ساپورت شود.
 • این برنامه از IOS 12 الی 16 برای ایفون 8/8Plus پشتیبانی میکند. بنابراین در صورت استفاده از این برنامه جهت بایپس دستگاه، نباید ایفون خود را آپدیت کنید.
 • نسخه تحت ویندوز برنامه iRemove فقط تا iOS 14.8.1 امکان بایپس دارد. پس چنانچه نسخه iOS دستگاه شما 15 باشد، جهت انجام عملیات و اجرای برنامه iRemove حتما نیاز به مک خواهید داشت.
 • گوشی باید ریستور شده باشد و در صفحه Hello Screen (حالت غیر فعال که درخواست اپل آیدی میکند) باشد.
 • این سرویس از آیفون های مدل 5S/6/6+/SE/6S/6S+/7/7+/8/8+/X پشتیبانی می‌کند. که هزینه آنها با توجه به مدل دستگاه متفاوت است و باید با توجه به مدل دستگاه خود سفارش خود را ثبت نمایید.
 • این سرویس از آیپد های مدل 2013 تا 2018 پشتیبانی می‌کند.
 • این سرویس از دستگاه‌های بدون MEID یا (GSM) و با MEID یا (CDMA) پشتیبانی می‌کند.


مراحل استفاده از نرم افزار iRemove Tool:
استفاده از نرم افزار iRemove Tool بسیار آسان است و تنها در چهار مرحله ساده میتوانید قفل ایکلود ایفون یا ایپد خود را بایپس نمایید.

 1.  قبل از ثبت سفارش، نرم افزار iRemove را، با توجه به سیستم عامل خود از یکی از لینکهای زیر دانلود کنید:
  دانلود iRemove برای ویندوز، دانلود iRemove برای مک
  کامپیوتر و گوشی را به اینترنت وصل کنید، دستگاه را به سیستم متصل کرده و برنامه iRemove را اجرا نمایید، اگر با پیغام Your Device is Supported with Signal مواجه شدید، میتوانید ثبت سفارش کنید. در صورتی که قبل از خرید این موضوع را چک نکرده باشید، مسئولیت این موضوع با خودتان بوده و متاسفانه هزینه پرداخت شده قابل عودت نخواهد بود.
 2. دستگاه را توسط برنامه Checkra1n جیلبریک کرده و آن را برای بایپس آماده نمایید.
 3. اگر دستگاه شما توسط iRemove Tool پشتیبانی میشود، اقدام به خرید سرویس بایپس iRemove Tool با توجه به مدل دستگاه خود نمایید، پس از خرید سرویس، IMEI یا سریال شما به پایگاه داده iRemove Tool اضافه می شود و شما میتوانید بلافاصله از نرم افزار استفاده کنید. توجه داشته باشید که با خرید این محصول، تنها برای یک دستگاه قفل ایکلود که IMEI، یا شماره سریال آن در پایگاه داده iRemove Tool ثبت میشود، مجوز انلاک میگیرید. این مجوز مادام العمر است و می‌توانید پس از هر به‌روزرسانی iOS یا بازنشانی کارخانه‌ای، از نرم‌افزار iRemove Tool برای بایپس قفل ایکلود دستگاه خود به‌ صورت رایگان استفاده کنید! البته به شرطی که نسخه iOS که به آن آپدیت میکنید، قابل جیلبرک باشد و توسط iRemove Tool نیز ساپورت شود.
 4. حال برای دور زدن صفحه قفل فعال سازی iCloud، سیم کارت را از دستگاه خارج نمایید، دستگاه خود را مجددا به کامپیوتر وصل کرده و روی دکمه Activate Device در برنامه کلیک کنید. لطفا صبر کنید تا دستگاه شما ریستارت شود. برنامه به شما اطلاع می دهد که بایپس قفل iCloud با موفقیت انجام شده است! پس از اتمام بایپس قفل فعال سازی در iPhone یا iPad، دستگاه خود را با تمامی امکانات در اختیار خواهید داشت. می توانید از Apple ID خود روی آن استفاده کنید، برنامه ها را از اپ استور نصب کنید، تماس بگیرید و دریافت کنید و از گشت و گذار در اینترنت لذت ببرید و در کل هیچ محدودیتی نخواهید داشت.

سرویس iRemove tools برای بایپس کردن قفل ایکلود، شبکه،MDM و Passcode Disable دستگاه‌های اپل

توجه: حتما به این نکته توجه داشته باشید که بعد از استفاده از سرویس بایپس و باز شدن قفل، بهتر است دستگاه خود را آپدیت یا ری استور یا ریست فکتوری نکنید، زیرا مجدد قفل خواهد شد. البته همانگونه که گفته شد، پرداخت هزینه فقط برای بار اول که نیاز به ثبت سریال دستگاه در سرور است مورد نیاز است و برای دفعات بعدی به هر دلیل دستگاه به تنظیمات کارخانه بازگشت داده شده و وارد قفل فعال سازی شود، در صورتی که قابل جلبریک بوده و شرکت ارائه دهنده سرویس (iRemove) همچنان پابرجا باشد و از نسخه iOS که به آن آپدیت کرده‌اید پشتیبانی کند، فقط کافیست مراحل بایپس را مجدد انجام دهید و دستگاه شما برای دفعات بعد بدون نیاز به پرداخت مجدد هزینه، بایپس خواهد شد.
جهت مطالعه توضیحات کامل در رابطه با این سرویس به مطلب: سرویس iRemove tools برای بایپس کردن قفل ایکلود، شبکه،MDM و Passcode Disable دستگاه‌های اپل مرجعه فرمایید.


تگ‌های مطلب :

iremove, iremove bypass, iremove bypass tool, خرید, خرید iremove, بایپس, سرویس بایپس ایکلود, icloud bypass, sim lock bypass, بایپس قفل ایکلود, بایپس قفل شبکه, برنامه حذف ایکلود, خرید سرویس حذف ایکلود, حذف icloud بدون پسورد, سرویس حذف icloud ارزان, نرم افزار حذف icloud, دانلود نرم افزار حذف icloud, iremove icloud bypass, icloud bypass toolسبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.