Android Marketاندروید مارکت اندروید مارکت
اندروید مارکت > >

لایسنس و کردیتباکس و دانگلEFT

EFT

زیرمجموعه‌ای از: باکس و دانگل

 • EFT PRO Dongle
   • 1 EFT Dongle 1 Year Support Activation
    EFT Dongle 1 Year Support Activation
    1,175,000 تومان
    ناموجود EFT Dongle 1 Year Support Activation
    % 22 OFF
    2 EFT Dongle 2 Year Support Activation
    EFT Dongle 2 Year Support Activation
    1,597,000 تومان
    ناموجود EFT Dongle 2 Year Support Activation
    % 9.8 OFF
    اضافه کردن محصول به سبد خرید
    تخفیف EFT Dongle 1 Year Support Activation
    EFT Dongle 1 Year Support Activation
    % 22
    OFF

    1,175,000 تومان

    - +
    لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
    توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
    نام محصول: EFT Dongle 1 Year Support Activation
    شرح محصول: فعالسازی پشتیبانی یک ساله دانگل EFT
    قیمت محصول: 1,175,000 تومان   (یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال)
    دسته‌بندی: EFT PRO Dongle
    وضعیت محصول: موجود است
    کد محصول: 330
    اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
    زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
    نوع سرویس:فعال سازی لایسنس برای دانگل EFT
    توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
    پشتیبانی از دستگاه‌های:SAMSUNG HTC LG HUAWEI ASUS SONY MOTOROLA QUALCOMM MTK Spreadtrum Exynos
    محدودیت سرویس:تاریخ انقضا با مدت زمان ذکر شده در عنوان سرویس، پس از فعال سازی لایسنس
    پشتیبانی از سیستم عامل:recommended Windows 10 x64 bit (but compatible with Win 7 and 8)
    نیاز به باکس یا دانگل:دارد
    تعداد بازدیدها: 6313
    اضافه کردن محصول به سبد خرید
    تخفیف EFT Dongle 2 Year Support Activation
    EFT Dongle 2 Year Support Activation
    % 9.8
    OFF

    1,597,000 تومان

    - +
    لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
    توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
    نام محصول: EFT Dongle 2 Year Support Activation
    شرح محصول: فعالسازی پشتیبانی دو ساله دانگل EFT
    قیمت محصول: 1,597,000 تومان   (پانزده میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال)
    دسته‌بندی: EFT PRO Dongle
    وضعیت محصول: موجود است
    کد محصول: 329
    اطلاعات مورد نیاز: Serial Number
    زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
    نوع سرویس:فعال سازی لایسنس برای دانگل EFT
    توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
    پشتیبانی از دستگاه‌های:SAMSUNG HTC LG HUAWEI ASUS SONY MOTOROLA QUALCOMM MTK Spreadtrum Exynos
    محدودیت سرویس:تاریخ انقضا با مدت زمان ذکر شده در عنوان سرویس، پس از فعال سازی لایسنس
    پشتیبانی از سیستم عامل:recommended Windows 10 x64 bit (but compatible with Win 7 and 8)
    نیاز به باکس یا دانگل:دارد
    تعداد بازدیدها: 6541
 • EFT PRO Tool (Without Dongle)
   • 1 EFT Tool PRO 1 Month Activation Without Dongle
    EFT Tool PRO 1 Month Activation Without Dongle
    696,000 تومان
    2 EFT Tool PRO 3 Month Activation Without Dongle
    EFT Tool PRO 3 Month Activation Without Dongle
    1,775,000 تومان
    3 EFT Tool PRO 6 Month Activation Without Dongle
    EFT Tool PRO 6 Month Activation Without Dongle
    2,870,000 تومان
    4 EFT Tool PRO 12 Month Activation Without Dongle
    EFT Tool PRO 12 Month Activation Without Dongle
    4,174,000 تومان
    5 EFT Tool Renewal Without Dongle 1 Year Activation
    EFT Tool Renewal Without Dongle 1 Year Activation
    2,060,000 تومان
    اضافه کردن محصول به سبد خرید
    EFT Tool PRO 1 Month Activation Without Dongle

    696,000 تومان

    - +
    لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
    توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
    نام محصول: EFT Tool PRO 1 Month Activation Without Dongle
    شرح محصول: فعالسازی لایسنس EFT Tool PRO با مدت زمان 1 ماه، بدون نیاز به دانگل EFT
    قیمت محصول: 696,000 تومان   (شش میلیون و نهصد و شصت هزار ریال)
    دسته‌بندی: EFT PRO Tool (Without Dongle)
    وضعیت محصول: موجود است
    کد محصول: 639
    اطلاعات مورد نیاز: Email
    زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
    نوع سرویس:فعال سازی لایسنس اکانت شما برای استفاده از ابزار بدون نیاز به دانگل
    توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
    توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
    پشتیبانی از دستگاه‌های:SAMSUNG HTC LG HUAWEI ASUS SONY MOTOROLA QUALCOMM MTK Spreadtrum Exynos
    محدودیت سرویس:تاریخ انقضا با مدت زمان ذکر شده در عنوان سرویس، پس از فعال سازی لایسنس
    پشتیبانی از سیستم عامل:recommended Windows 10 x64 bit (but compatible with Win 7 and 8)
    نیاز به باکس یا دانگل:ندارد
    تعداد بازدیدها: 4561
    اضافه کردن محصول به سبد خرید
    EFT Tool PRO 3 Month Activation Without Dongle

    1,775,000 تومان

    - +
    لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
    توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
    نام محصول: EFT Tool PRO 3 Month Activation Without Dongle
    شرح محصول: فعالسازی لایسنس EFT Tool PRO با مدت زمان 3 ماه، بدون نیاز به دانگل EFT
    قیمت محصول: 1,775,000 تومان   (هفده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال)
    دسته‌بندی: EFT PRO Tool (Without Dongle)
    وضعیت محصول: موجود است
    کد محصول: 640
    اطلاعات مورد نیاز: Email
    زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
    نوع سرویس:فعال سازی لایسنس اکانت شما برای استفاده از ابزار بدون نیاز به دانگل
    توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
    توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
    پشتیبانی از دستگاه‌های:SAMSUNG HTC LG HUAWEI ASUS SONY MOTOROLA QUALCOMM MTK Spreadtrum Exynos
    محدودیت سرویس:تاریخ انقضا با مدت زمان ذکر شده در عنوان سرویس، پس از فعال سازی لایسنس
    پشتیبانی از سیستم عامل:recommended Windows 10 x64 bit (but compatible with Win 7 and 8)
    نیاز به باکس یا دانگل:ندارد
    تعداد بازدیدها: 4526
    اضافه کردن محصول به سبد خرید
    EFT Tool PRO 6 Month Activation Without Dongle

    2,870,000 تومان

    - +
    لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
    توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
    نام محصول: EFT Tool PRO 6 Month Activation Without Dongle
    شرح محصول: فعالسازی لایسنس EFT Tool PRO با مدت زمان 6 ماه، بدون نیاز به دانگل EFT
    قیمت محصول: 2,870,000 تومان   (بیست و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال)
    دسته‌بندی: EFT PRO Tool (Without Dongle)
    وضعیت محصول: موجود است
    کد محصول: 641
    اطلاعات مورد نیاز: Email
    زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
    نوع سرویس:فعال سازی لایسنس اکانت شما برای استفاده از ابزار بدون نیاز به دانگل
    توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
    توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
    پشتیبانی از دستگاه‌های:SAMSUNG HTC LG HUAWEI ASUS SONY MOTOROLA QUALCOMM MTK Spreadtrum Exynos
    محدودیت سرویس:تاریخ انقضا با مدت زمان ذکر شده در عنوان سرویس، پس از فعال سازی لایسنس
    پشتیبانی از سیستم عامل:recommended Windows 10 x64 bit (but compatible with Win 7 and 8)
    نیاز به باکس یا دانگل:ندارد
    تعداد بازدیدها: 4524
    اضافه کردن محصول به سبد خرید
    EFT Tool PRO 12 Month Activation Without Dongle

    4,174,000 تومان

    - +
    لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
    توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
    نام محصول: EFT Tool PRO 12 Month Activation Without Dongle
    شرح محصول: فعالسازی لایسنس EFT Tool PRO با مدت زمان 12 ماه، بدون نیاز به دانگل EFT
    قیمت محصول: 4,174,000 تومان   (چهل و یک میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال)
    دسته‌بندی: EFT PRO Tool (Without Dongle)
    وضعیت محصول: موجود است
    کد محصول: 642
    اطلاعات مورد نیاز: Email
    زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
    نوع سرویس:فعال سازی لایسنس اکانت شما برای استفاده از ابزار بدون نیاز به دانگل
    توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
    توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
    پشتیبانی از دستگاه‌های:SAMSUNG HTC LG HUAWEI ASUS SONY MOTOROLA QUALCOMM MTK Spreadtrum Exynos
    محدودیت سرویس:تاریخ انقضا با مدت زمان ذکر شده در عنوان سرویس، پس از فعال سازی لایسنس
    پشتیبانی از سیستم عامل:recommended Windows 10 x64 bit (but compatible with Win 7 and 8)
    نیاز به باکس یا دانگل:ندارد
    تعداد بازدیدها: 4542
    اضافه کردن محصول به سبد خرید
    EFT Tool Renewal Without Dongle 1 Year Activation

    2,060,000 تومان

    - +
    لطفا در این فیلد، تعداد محصول مورد نیاز خود جهت اضافه کردن به سبد خرید را انتخاب نمایید.
    توضیحات کامل محصول: جزئیات بیشتر
    نام محصول: EFT Tool Renewal Without Dongle 1 Year Activation
    شرح محصول: تمدید لایسنس EFT Tool PRO با مدت زمان 12 ماه، بدون نیاز به دانگل EFT
    قیمت محصول: 2,060,000 تومان   (بیست میلیون و ششصد هزار ریال)
    دسته‌بندی: EFT PRO Tool (Without Dongle)
    وضعیت محصول: موجود است
    کد محصول: 643
    اطلاعات مورد نیاز: Email
    زمان تقریبی پاسخ‌دهی:5 الی 60 دقیقه کاری
    نوع سرویس:فعال سازی لایسنس اکانت شما برای استفاده از ابزار بدون نیاز به دانگل
    توضیحات اضافی:نرم افزار قابل اجرا در محیط ویندوز بدون نیاز به باکس یا دانگل
    توضیحات اصلی سرویس:لینک مطلب
    پشتیبانی از دستگاه‌های:SAMSUNG HTC LG HUAWEI ASUS SONY MOTOROLA QUALCOMM MTK Spreadtrum Exynos
    محدودیت سرویس:تاریخ انقضا با مدت زمان ذکر شده در عنوان سرویس، پس از فعال سازی لایسنس
    پشتیبانی از سیستم عامل:recommended Windows 10 x64 bit (but compatible with Win 7 and 8)
    نیاز به باکس یا دانگل:ندارد
    تعداد بازدیدها: 4548سبد خرید
  جهت خرید یا مشاهده سبد خرید باید ابتدا در سایت عضو، و یا وارد پروفایل خود شوید.